Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Koch Róbert Kórházban és az intézményhez tartozó Edelényi Járó Beteg Szakellátó Központ, valamint az Izsófalvi Pszichiátriai Szakkórházi Telephelyen
Pályázatok

Műszaki leírás

Edelény Dankó P. u. 80

Az épület lapos tetőszerkezettel rendelkezik. A villamossági rendszere az ÉMÁSZ közműhálózatra csatlakozik. A csatlakozás helyén jelenleg a szerződött teljesítmény 3×200 A.

Az épület villamos energia igényének részleges kielégítésére szolgáló napelemes rendszer tervezését a sz épület éves energiafogyasztásának vizsgálata, valamint a napelemek telepítésére alkalmas tetőfelület felmérése alapozta meg. A vizsgálat eredménye 50kW teljesítményű rendszer telepítésére ad lehetőséget. A tervezett rendszer nem haladja meg a háztartási kiserőmű kategóriát. Az épület villamos energia fogyasztása nagyobb, mint a várható megtermelt mennyiség, így biztosítható, hogy minden mennyiség helyi szinten felhasználásra kerül.

Edelény Deák F u. 6.

Az épület lapos tetőszerkezettel rendelkezik. A villamossági rendszere az ÉMÁSZ közműhálózatra csatlakozik. A csatlakozás helyén jelenleg a szerződött teljesítmény 3×63 A.

Az épület villamos energia igényének részleges kielégítésére szolgáló napelemes rendszer tervezését az épület éves energiafogyasztásának vizsgálata, valamint a napelemek telepítésére alkalmas tetőfelület felmérése alapozta meg. A vizsgálat eredménye 40kW teljesítményű rendszer telepítésére ad lehetőséget. A tervezett rendszer nem haladja meg a háztartási kiserőmű kategóriát. Az épület villamos energia fogyasztása nagyobb, mint a várható megtermelt mennyiség, így biztosítható, hogy minden mennyiség helyi szinten felhasználásra kerül.

Izsófalva Mária táró 13.

Az épület hagyományos  magastetős, cserép héjazattal rendelkezik. A villamossági rendszere az ÉMÁSZ közműhálózatra csatlakozik. A csatlakozás helyén jelenleg a szerződött teljesítmény 3×80 A.

Az épület villamos energia igényének részleges kielégítésére szolgáló napelemes rendszer tervezését az épület éves energiafogyasztásának vizsgálata, valamint a napelemek telepítésére alkalmas tetőfelület felmérése alapozta meg. A vizsgálat eredménye 40kW teljesítményű rendszer telepítésére ad lehetőséget. A tervezett rendszer nem haladja meg a háztartási kiserőmű kategóriát. Az épület villamos energia fogyasztása nagyobb, mint a várható megtermelt mennyiség, így biztosítható, hogy minden mennyiség helyi szinten felhasználásra kerül.

 

Karbantartás

A napelemes rendszer normál üzemben automatikusan működik. Mind a szabadtéri, mind a beltéri csatlakozók nagy megbízhatóságú kapcsolatot biztosítanak. A napelem táblák az időjárás viszontagságainak ellenállnak. A hó az elrendezésből adódóan nem marad meg a felületen, így a téli havas időszakban is biztosított a zavartalan villamosenergia termelés. A napelem táblák külön tisztítást nem igényelnek, az esetleges porosodást az eső lemossa.

 

A beépítésre kerülő napelemes rendszernek teljesítik az alábbi követelményeket:

A napelemes modulokra gyártói teljesítmény garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.

 

2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet bevezette a háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban HMKE) fogalmát. HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges. Abban az esetben, ha a HMKE a közcélú hálózattal illetve kisfeszültségű magán- vagy összekötő vezeték hálózattal párhuzamosan nem üzemel (szigetüzem), a HMKE létesítését elegendő csak bejelenteni az elosztói engedélyesnek.